Toetsing snelfietsroute

Bron: Doorgaande fietsroutes Nederland/Ranglijst routes

Door de hieronder beschreven methode toe te passen op een ontwerp snelfietsroute kan een indicatie voor de kwaliteit van de ontwerproute verkregen worden. Omdat de methode al is toegepast op gerealiseerde snelfietsroutes kan vergelijkenderwijs het kwaliteitsniveau op waarde geschat worden. De subsidieverstrekker heeft daarmee een instrument in handen om een besluit over de definitieve subsidie te onderbouwen.

Puntentelling
De methode gaat uit van een puntentelling tussen 0 en 100. De puntentelling gebeurt op basis van de gegeven definitie van een doorgaande fietsroute, per onderdeel kunnen 20 punten gescoord worden:

  • Altijd voorrang
  • Geen obstakels waarvoor afgeremd hoeft te worden
  • Asfalt
  • Goede bewegwijzering
  • Lengte route

Voorrang en obstakels
Bij de categorieën voorrang en obstakels worden de verschillende situaties geclassificeerd als licht, middel of zwaar. Een stoplicht zal in de categorie voorrang altijd minstens middel scoren, terwijl voorrang geven aan fietsers hooguit licht is, daar waar het voor een drukke autoweg zwaar is. Een obstakel dat voorkomen had kunnen worden krijgt minstens middel. Een obstakel of voorrangssituatie in de categorie zwaar telt 3 keer zo zwaar als de lichte, waar de middel-categorie, je raadt het al, tweemaal de score zal zijn. En dit alles naar rato van de lengte van de route natuurlijk.

Asfalt
Bij asfalt kan het percentage van het geasfalteerde gedeelte van de route maal 20 punten gescoord worden.

Bewegwijzering
Voor de bewegwijzering telt het criterium dat er op elk moment op de hele route goed leesbare bordjes (ja, ook bij 30 km/u) horen te staan, afslagen dus ook redelijk op tijd leesbaar aangegeven.

Lengte
Voor het criterium ‘lengte route’ wordt de verhouding tussen de lengte van de route en de hemelsbrede afstand tussen begin en eindpunt gebruikt. 110%, dus maximaal 10% omrijden wordt op 20 punten gewaardeerd. Elke 2% meer kost een punt

Bonuspunten
Verder is het mogelijk om per route wat bonuspunten te verdienen als:

  • Hinder van auto’s (max. 10 punten) en brommers (max 10 punten) onmogelijk is.
  • De route door of langs een dorp af stadskern loopt (max 10 punten)
  • De verhouding afstand met hemelsbrede afstand onder de 110% ligt (1 punt per procent)

 

Voorbeeld Breda-EttenLeur