Voorlopig ontwerp fietsstraat Halsterseweg

Voorlopig ontwerp fietsstraat HalstersewegHet voorlopig ontwerp fietsstraat Halsterseweg is op 31 augustus 2017 door de gemeente Bergen op Zoom gepresenteerd. Het ontwerp is door de vele aanwezigen enthousiast ontvangen. De presentatie in pdf-formaat is hier te zien.

Aandachtspunten
Voorlopig ontwerp fietsstraat aandachtspuntenToch wilt de Fietsersbond enige aspecten onder de aandacht brengen. De volgende onderwerpen wil de Fietsersbond bespreken met de projectgroep:

  • Het ontwerp van de kruising Halsterseweg – Pomonalaan/Burgerhout (rotonde)
  • De aansluiting van de Halsterseweg zuid – Halsterseweg noord en de oversteek van de Randweg Noord
  • De duiding en inrichting van de 30-km zone op de Halsterseweg en het omliggend gebied