Halsterseweg noord – onderzoek

.

Halsterseweg noord 1915

In het kader van de herinrichting Halsterseweg noord deed de Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom in het najaar van 2018 uitgebreid onderzoek naar de veiligheid voor fietsers.

Zowel de optie tweerichtingsfietspad als de optie twee eenrichtingsfietspaden werd onder de loep genomen.  In een uitgebreide notitie zijn de onderzoeksbevindingen, de voor- en nadelen van beide inrichtingsmodellen en aanbevelingen bij ieder van de modellen weergegeven.