Veiligheid fietsers De Zeeland

Burgemeester van de Laarstraat
De duidingen van de fiets- en voetgangerspaden aan de Burgemeester van de Laarstraat zijn onlangs geplaatst.

 
Wij vinden de keuze van twee tweerichtingenfietspaden ondoordacht. Deze keuze past niet in de verkeerskundige structuur van zowel het De Zeeland–gebied als van de Van Konijnenburgweg/Wagenpleintje. Onzes inziens is het minder verwarrend en minder gevaarlijk als fietsers op een fietsstrook aan de rechterkant van de rijbaan rijden. De geplaatste borden lokken ongewenst verkeersgedrag uit

De Fietsersbond vindt het onbegrijpelijk dat de duiding van een fietspad niet uit de kleur van de bestrating af te leiden is. Daarmee zou immers nog duidelijker worden hoe de verschillende verkeerssoorten (auto’s, fietsers en voetgangers) gescheiden toegang tot het Zeeland-terrein hebben.

Scheiden van autoparkeerverkeer, fietsverkeer en voetgangersverkeer
In haar rapport “Fietsersvriendelijkheid in het “De Zeeland-gebied” (eind 2016) gaf de Fietsersbond aan dat korte zo rechtstreeks mogelijke fietsverbindingen naar de fietsparkeerplaatsen wenselijk zijn. Na bijna twee jaar zijn de twee toen door de Fietsersbond voorgestelde doorsteekjes gemaakt. Daarmee zijn vanaf het fietspad aan de Markiezaatsweg naar de fietsparkeerplaatsen twee verbindingen gerealiseerd die onnodig fietsverkeer op de autoparkeerterreinen voorkomen.

null

Uit de afbeelding is af te leiden dat de fietsroutes naar de parkeerplaatsen direct zijn en nu zo min mogelijk over autoparkeerwegen gaan.

  • De doorsteek vanaf de Markiezaatsweg naar de fietsparkeerplaats Versmarkt wordt gerealiseerd.
  • De doorsteek vanaf de Markiezaatsweg naar de zuidzijde van het gebouw De Zeeland richting fietsparkeerplaats hoofdingang De Zeeland is al gerealiseerd.
  • Het voetganger/fietserbord aan de oostzijde van de Van de Laarstraat bij de Van Konijnenburgweg is volgens de Fietsersbond verwarrend, gevaarlijk en ondoordacht. Het lokt extra ongewenst verkeersgedrag uit op een toch al onoverzichtelijke en drukke locatie. Het bord is in tegenspraak met het gele bord dat de gemeente aan het Wagenpleintje plaatste.

Uit de afbeelding is af te leiden dat de fietsroutes vanaf de parkeerplaatsen nu direct zijn en zo min mogelijk over autoparkeerwegen gaan.

  • De doorsteek vanaf de Markiezaatsweg naar de fietsparkeerplaats Versmarkt wordt gerealiseerd.
  • De doorsteek vanaf de Markiezaatsweg naar de zuidzijde van het gebouw De Zeeland richting fietsparkeerplaats hoofdingang De Zeeland is al gerealiseerd.
  • Het voetganger/fietserbord aan de westzijde van de Van de Laarstraat is volgens de Fietsersbond overbodig, verwarrend en gevaarlijk.