Schoolroutes

schoolroutesIn 2017 wil de afdeling een onderzoek starten naar de veiligheid en kwaliteit van schoolroutes (voortgezet onderwijs).In andere regio’s is hiermee al ervaring opgedaan. Veel informatie is te vinden op de website van Totallytraffic  en op de website schoolroutes.nl . Natuurlijk spelen niet alleen de veiligheid en de kwaliteit van de routes een rol, maar ook het verkeersgedrag van scholieren. Projectmatige verkeerseducatie in de onderbouw van voortgezet onderwijs scholen kan een bijdrage geven aan het verkeersveiligheidsbewustzijn van jongeren.