Halsterseweg noord – budget versus veiligheid

Halsterseweg noord 1964
De Fietsersbond schreef op 25 maart 2019 een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad waarin er op wordt aangedrongen niet in te boeten op veiligheid.

De brief is geschreven naar aanleiding van een mededeling van de verantwoordelijk wethouder dat er een aanzienlijke overschrijding van het budget in beeld was gekomen.

Lees de brief aan het college van B&W en de gemeenteraad.