Fietsersvriendelijkheid gebied De Zeeland

Fietsvriendelijkheid gebied De ZeelandDe fietsvriendelijkheid gebied De Zeeland is onvoldoende. Dat is de hoofdconclusie die de Fietsersbond Bergen op Zoom in haar onderzoeksrapport (december 2016) trekt.

Onderzoeksrapport Fietsvriendelijkheid gebied de Zeeland, eind 2016
De verkeerskundige inrichting van het gebied is fietsonvriendelijk. Dat is de hoofdconclusie in het onderzoeksrapport. In december 2016 deed de Fietsersbond Bergen op Zoom het onderzoek. De eigenaren hebben tot nu toe niet formeel gereageerd op het rapport. Wel zijn er aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Dat betreft een doorsteek voor fietsers aan de Markiezaatsweg en het opheffen van eenrichtingsverkeer voor fietsers op enige wegen in het gebied.

Hoe kan zoiets gebeuren?
De gemeente Bergen op Zoom heeft de bedrijventerreinen inclusief de verkeersruimten verkocht aan de huidige eigenaren. Daarbij zijn geen voorwaarden gesteld aan de verkeerskundige inrichting. Het bedrijventerrein rondom De Zeeland en de woonboulevard is door de eigenaren ingericht. De wegen, autoparkeerplaatsen, fietsparkeervoorzieningen en voetpaden vallen onder hun verantwoordelijkheid. Ook het onderhoud en het beheer hoort daarbij. De eigenaren hebben het terrein naar eigen inzicht verkeerskundig ingericht. De focus lag daarbij op het autoverkeer. Omdat het bedrijventerrein in de onmiddellijke nabijheid van woongebieden ligt is er ook veel voetganger- en fietsverkeer. Het heeft er alle schijn van dat die verkeersdeelnemers aanvankelijk over het hoofd gezien zijn.

Gevolgen van de keuzes van de gemeente

  • De verkeerskundige infrastructuur van het gebied en die van de (gemeentelijke) openbare ruimte  rondom het gebied zijn niet optimaal afgestemd.
  • In de gemeentelijke openbare ruimte rondom het gebied zijn het auto-, fiets- en voetgangersverkeer gescheiden. In het gebied zelf is daar nauwelijks sprake van.
  • Een verkeersknelpunt zoals de oversteek van de Van Konijnenburgweg vanaf het Wagenpleintje naar de Burgemeester van de Laarstraat is moeilijk op te lossen. Het kruispunt zelf behoort tot de gemeentelijke openbare ruimte. De Burgemeester van de Laarstraat behoort echter tot het bedrijventerrein.
  • Het gebied genereert heel veel bezoekers- en bevoorradingsverkeer. De verkeersdruk op de toegangswegen is enorm toegenomen. Met name op het traject Boutershemstraat – Van Konijnenburgweg is dat merkbaar. In het brein van heel veel autobestuurders heeft zich het traject Boutershemstraat- Van Konijnenburgweg genesteld (mental map). Deze autobestuurder blijven deze routes volgen, ook al zijn er snellere en aangenamere routes. De gemeente heeft tot nu toe geen maatregelen getroffen hier verandering in te brengen.
  • De gratis parkeervoorzieningen in het gebied zijn enkel beschikbaar voor klanten van de ondernemingen in het gebied. Omdat het Geertruidaplein ook verkocht is en nu onderdeel is van het Zeeland-woonboulevardgebied, is de parkeerdruk rondom het betaald parkeergebied rondom het Geertruidaplein sterk toegenomen. De gemeente heeft ondertussen 25 parkeerplaatsen toegevoegd aan de Zuidwest Singel. Er zijn in totaal 160 – 25 = 135 betaald parkeerplaatsen verloren gegaan.