Motieven voor een snelfietsroute

Op regionaal niveau is het hoofddoel de auto file- en parkeerdruk te verminderen of niet verder te laten toenemen. Daarnaast zijn aspecten van mobiliteit (woon-werkverkeer, woon-winkelverkeer, onderwijsverkeer, recreatieverkeer), duurzaamheid en gezondheid van groot belang.

Komst e-bike
Door de komst van de e-bike is de actieradius van die fietsers ongeveer twee keer zo groot geworden. Voor autoforensen binnen de regio wordt het aantrekkelijker (ook) fietsforens te worden.

Gezondheid
Ook als het om gezondheid gaat is het verder stimuleren van fietsgebruik aantrekkelijk. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die fietsen tenminste een dag per jaar minder ziek zijn. Ook voor werkgevers is dat aantrekkelijk.

Duurzaamheid
Als het om duurzaamheid gaat is het van belang te weten dat de CO2-uitstoot door meer fietsgebruik i.p.v. autogebruik sterk reduceert.

Kosten
Niet alleen een afname van parkeerkosten, maar ook van kosten stads- en streekvervoer en uiteraard van de autokosten maken een (gedeeltelijke) verandering van auto- naar fietsforens aantrekkelijk. Alleen als er een snelfietsroute of fietssnelweg beschikbaar is zal een autoforens de overstap overwegen. Daarnaast is een grote kwaliteitsverbetering van de fietsroute voor de huidige fietser een belangrijke reden de afstand per fiets te blijven overbruggen.

 

Recreatie
Naast de boven beschreven doelen is het van belang dat de recreatiefietser kan beschikken over een snelfietsroute van waaruit de gewenste recreatieve fietstoer gedaan kan worden. Nu het aantal recreatiefietsers zo sterk toeneemt mag dit nevendoel niet onderschat worden.