Vragen en antwoorden

vraag antwoord

De vragen betreffen de volgende kwesties:

  • Een onbelemmerde doorgang voor fietsers op de hoofdfietsroute Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan.
  • De fietspadaansluiting met de fietspadenstructuur in ‘Het Groene Gordijn’
  • Het oversteken van fietsers ter hoogte van de Abraham de Haanstraat en de Vondellaan
  • benutten door fietsers van het ‘olifantpad’ tussen de Vondellaan en de Guido Gezellelaan.

In bijgevoegd document worden de vragen nader toegelicht en zijn de antwoorden van de gemeentelijke projectgroep toegevoegd.

Advies
De Fietsersbond geeft de gemeente Bergen op Zoom in overweging oversteekplaatsen in schoolomgevingen en bij winkelcentra in een zeer opvallende én uniforme inrichting te realiseren.