Analyse Warande Oost

Warande Oost

Belangrijkste conclusies:

  • (Urgent) De Sterrelaan verdient qua verkeersveiligheid de grootste aandacht, in het bijzonder voor de oversteekplaatsen naar de aangrenzende scholen, voor het oversteken van de Rooseveltlaan en de veiligheid van fietsers. (scheiden van verkeerssoorten)
  • De van Heelulaan(565 m) is een drukke, belangrijke ontsluitingsweg en toegangsroute naar het winkelcentrum. Deze lange rechte straat ligt in de 30 km/h zone maar heeft een inrichting die door de weggebruikers geassocieerd wordt met een 50 km/h-straat. De versnipperde indeling komt de verkeersveiligheid bepaald niet ten goede.
  • De grote discrepantie tussen de fietsroutestructuur uit het verkeersplan en de zeer beperkte aanwezigheid van fietspaden en fietsstroken binnen het gebied is opvallend. De aanwezige fietspaden en fietsstroken vertonen nauwelijks samenhang met die fietsroutestructuur en van een onderlinge samenhang is in het geheel geen sprake.
  • Een onderzoek naar een veiligere inrichting van de drukke Beukenlaan t.b.v. de vele jeugdigen die per fiets naar de sportaccommodaties komen is gewenst.
  • De Pasteurlaan is drukke toegangsweg naar het Bravis-ziekenhuis die in een 30 km/h zone ligt. De inrichting van de straat wordt door weggebruikers geassocieerd wordt met een 50 km/h-straat.
  • De Kometenlaan (310 m) is een drukke ontsluitingsstraat die in een 30 km/h zone ligt. De steile helling en de inrichting van de straat wordt door de weggebruikers geassocieerd met een 50 km/h-straat.

Lees het rapport ‘Warande Oost Analyse’ voor een uitgebreide toelichting.
(De navigatie binnen het rapport werkt alleen na downloading)