Schouw Warande Oost

Warande Oost

Veertien aandachtspunten
De schouw van Warande Oost leverde een veertiental aandachtspunten op die door de gemeente Bergen op Zoom in onderzoek werden genomen.

Verslag en reactie gemeente
In deze bijlage is een verslag van de schouw opgenomen inclusief de reactie van de gemeente op bladzijde 9 en 10. Van de veertien aanbevelingen werden er 5 wel en 6 niet overgenomen. De overige 3 worden om budgettaire redenen niet gehonoreerd.

Vervolgactie Fietsersbond
In Warande Oost zijn er drie veel verkeer genererende functies gesitueerd. Dat is een extra reden om alert te zijn op de veiligheid. Omdat de overgenomen aanbevelingen naar de mening van de Fietsersbond onvoldoende vooruitzicht bieden op een broodnodige verbetering van de veiligheid besloot de Fietsersbond de situatie diepgaander te onderzoeken. (zie analyse Warande Oost )