Doelen schouw en analyse

Het informeren over, het signaleren van en het adviseren over (fiets)verkeersonveilige en fietsonvriendelijke situaties is de intentie van de Fietsersbond. Voor beleidsbeslissers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders is dit van belang. De volgende acties kunnen er uit voortvloeien.

  • Formuleren van aanbevelingen voor de korte termijn die eenvoudig uit te voeren zijn, niet kostbaar zijn en een risico-verminderend effect hebben.
  • Formuleren van aanbevelingen voor verbeteringen voor de langere termijn die in onderhouds- en herinrichtingsplannen een plaats kunnen krijgen.
  • Het signaleren van urgente veiligheidsproblemen die via begrotingsbesprekingen ‘sneller’ aangepakt kunnen worden.
  • Leveren van bouwstenen voor een te ontwikkelen (fiets)verkeersbeleid.