Verslag Fietsverlichtingsactie 2015

Verlichtingsactie 2015, Antwerpsestraat Verlichtingsactie 2015, Steenbergsestraat

De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom organiseerde op vrijdagavond 30 oktober een actie fietsverlichting. Ze sloot hiermee aan bij de landelijke fietsverlichtingsactie 2015 van de Fietsersbond en bij de campagne ‘Bewust op Weg’. De gemeente Bergen op Zoom maakt de campagne ‘Bewust op Weg’ mogelijk om veiligheid, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

In samenwerking met de rijwielhandelaren Kees de Mooij en Ruud Guldemond werd in de Antwerpsestraat en in de Steenbergsestraat de verlichting van fietsen gecontroleerd. In 25% van de gevallen werkte de verlichting niet. De fietsen werden ter plekke gerepareerd of voorzien van werkende verlichting.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 40% van de fietsers de verlichting niet op tijd repareert. Dat betreft vooral jongeren, maar ook vaak hoogopgeleiden. In een recent onderzoek verklaarden bijna alle fietsers dat fietsen zonder verlichting gevaarlijk is. Met jaarlijks terugkerende verlichtingsacties wil de Fietsersbond stimuleren dat niet werkende verlichting snel gerepareerd of vervangen wordt.

De afdeling Bergen op Zoom van de Fietsersbond heeft veel waardering voor de moeite en inspanningen van de rijwielhandelaren Kees de Mooij en Ruud Guldemond.  Ze wil volgend jaar opnieuw in samenwerking met Bergse rijwielhandelaren, met ‘Bewust op Weg’ en de gemeente een fietsverlichtingsactie organiseren.

Fietsverlichtingsactie 2015, Antwerpsestraat Fietsverlichtinsactie 2015, Steenbergsestraat