Guido Gezellelaan onderzoek

Fietsroutes
De bestemmingen Zonneplein, Bravis en Rozenoord genereren stromen fietsers waarvan er vele de Guido Gezellelaan moeten oversteken. De voor de handliggende fietsroutes naar deze bestemmingen en andere doorgaande routes zijn in het onderzoek opgenomen. Als feitelijke metingen van aantallen fietsers hiermee gecombineerd worden, dan wordt duidelijk welke oversteekplaatsen extra aandacht verdienen.
Lees hier het onderzoekverslag.

Veilig oversteken
De Guido Gezellelaan is een drukke en zeer belangrijke gebiedsontsluitingsweg. Aan de Guido Gezellelaan zijn scholen gelegen ter hoogte van de Vondellaan en de Kardinaal de Jonglaan/van Heelulaan. Oversteekplaatsen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd, behoeven extra aandacht in de ontwerpen. Niet alleen in herinrichtingsplannen als de Guido Gezellelaan en de Noordsingel maar ook in herinrichtingsplannen in schoolomgevingen voor de nabije toekomst verdienen (voetgangers)oversteekplaatsen in het bijzonder in 50 km/h-zones bijzondere aandacht.

 

Oversteken Capelle aan den IJssel
Advies
De Fietsersbond geeft de gemeente Bergen op Zoom in overweging voor deze oversteekplaatsen een zeer opvallende én uniforme inrichting te realiseren. Dat betreft o.a.oversteekeilanden, wegdekmarkeringen (bijvoorbeeld schoolzone of zigzag-strepen) én opvallende verkeersbordenmasten (bijvoorbeeld gele retro reflecterende masten). Onder andere de gemeente Capelle aan den IJssel kan hierbij als voorbeeld dienen.