Gebied

Gemeente Bergen op ZoomWerkgebied
Het gemeentegebied Bergen op Zoom is in principe het werkgebied van de afdeling. Als een project de gemeentegrens overschrijdt dan zal samengewerkt worden met de afdeling van de betrokken andere gemeente(n).

Structuur
De afdelingen van de fietsersbond zijn gekoppeld aan de Nederlandse gemeenten. In een aantal gevallen zijn de afdelingen gebundeld tot regionale afdelingen. Verder zijn de afdelingen weer ondergebracht in een provinciale structuur.