Verslag Schouw Steenbergseweg

FietsstrookInitiatief
Op woensdagavond 13 januari 2016 vond een schouw van de Steenbergseweg plaatst. De Jeugdraad Bergen op Zoom had onlangs bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de fietspaden qua comfort, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Mw. Annette Stinenbosch (CDA) nam daarop het initiatief een schouw van de Steenbergseweg te doen.

Belangstelling
De belangstelling was groot. Aanwezig waren: Jeugdraad (Julia Krijnen, Jim Bernaards, Hanneke de Valk, Michael Hartog), Dorpsraad Halsteren (Piet Soffers, Eugene van den Eijnden), Buurtpreventie Halsteren, Gemeente Bergen op Zoom (wethouder Patrick van der Velden, wethouder Yvonne Kammeijer, Peter Bogers, Cor Verbrugge), Gemeenteraad en commissie Stad en Ruimte (Rian Govers-Gabriëls, Betsy de Kock, Piet Roosendaal, Paul Schut, Jac Backx, Adriaan Bakx, Peet Bakx, Joost Pals, Reinoud Krijnen en Menno Dam) en de Fietsersbond (Piet C. Bruys).

Belangrijkste conclusies

  • Verlichting van de fietspaden binnen de bebouwde kom is op korte termijn noodzakelijk.
  • Het kruispunt Steenbergseweg-Schoolstraat/Wouwseweg moet qua overzichtelijkheid, doorstroming en veiligheid aangepakt worden.
  • De kwaliteit van de fietspaden moet verbeterd worden.

Notitie Fietsersbond
De fietsersbond deed onlangs een onderzoek naar de verkeerskundige inrichting, het comfort en de veiligheid van de fietspaden van de Steenbergseweg. De notitie daarover is hier in te zien.