In memoriam Kees Thijssen

KeesThijssen

Kees Thijssen, de secretaris van de Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom is 3 maart overleden.
We wensen zijn vrouw Jacqueline en zijn zonen Willem en Sander veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Onze gedachten zijn bij hen en hun familie.

Initiatiefnemer oprichting Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom
Kees nam eind 2014 het initiatief tot oprichting van de afdeling. Als fervente fietser vond hij dat er op gemeentelijk niveau aandacht moest komen voor fietsers.

Zijn motto
Voor iedereen is fietsen belangrijk, jong en oud. Stimuleer dus het fietsen en verbeter de kwaliteit. Zijn focus lag vooral op veiligheid en comfortabele voorzieningen voor fietsers.

Hij stelde ondoordachte, onbegrijpelijke en gevaarlijke verkeerssituaties met overtuiging aan de orde. In een wereld waarin gezondheid en duurzaamheid zo belangrijk is, vond hij dat onze gemeente de belangen van fietsers onderwaardeert en het fietsen onvoldoende stimuleert.

Dankbaar, nalatenschap
Met groot verdriet moeten we afscheid nemen van Kees.
De Fietsersbond is hem zeer dankbaar voor al zijn inspanningen en gedrevenheid.
Zijn enthousiasme en innemende humor zal ons altijd bijblijven.
We omarmen zijn motto. Dat is de basis waarop we voortbouwen en waarmee we hem steeds in gedachten houden.
Dank je wel, Kees. We zullen je erg missen.

Categorieën