Fietspaden Steenbergseweg

FietsstrookDe Fietsersbond Bergen op Zoom ondersteunt het initiatief van de Jeugdraad de fietspaden aan de Steenbergseweg te verbeteren.

Naar aanleiding van een brief van de jeugdraad aan de gemeenteraad heeft het CDA  een schouw van de fietspaden aan de Steenbergseweg georganiseerd. In januari 2016 zal de schouw plaatsvinden.

 

 

Realisme
De Fietsersbond benadert dit onderwerp met enig realisme: “Wat moet er en wat kan er?” Zo is de Fietsersbond van mening dat de gemeenteraad ieder jaar bij de begrotingsbesprekingen aan het oplossen van tenminste een verkeersveiligheidskwestie prioriteit moet geven.

Door zo een structurele aanpak werkt de gemeente doordacht mee aan de provinciale campagne Help Brabant mee op weg naar NUL verkeersdoden. Wat de Fietsersbond  betreft moet het dan in de eerste plaats gaan om kwesties waar veel  verkeersdeelnemers bij betrokken zijn. De kwaliteit van de fietspaden aan de Steenbergseweg is zo een kwestie.

Jaarlijks
De vraag blijft dan enkel welke verkeersveiligheidskwesties er op het moment van de jaarlijkse begrotingsbesprekingen zijn en aan welke kwestie(s) er prioriteit gegeven wordt. Op basis van informatie geleverd door de ambtelijke diensten, door verkeersorganisaties, de politie en meldpunten Veilig Verkeer kan dit door de gemeenteraad bepaald worden.

De Fietsersbond hoopt dat B&W en de gemeenteraad een dergelijke structurele aanpak ondersteunen en de kwestie “fietspaden Steenbergseweg” daarbinnen een plaats laten krijgen.