Een jaar afdeling Bergen op Zoom

Fietsersbond Bergen op Zoom

De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom doet verslag aan haar leden en belangstellenden over de activiteiten in 2015 en haar plannen voor 2016.

Datum dinsdag 15 december 2015
Tijd 19:30 – 21:30 uur
Plaats Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18, 4611 JC  Bergen op Zoom

Natuurlijk willen we van u weten wat u belangrijk vindt.

Graag brengen we u op de hoogte van de visie van de afdeling, het groot aantal activiteiten en de samenwerking met anderen.