De afdeling vraagt helpers

De afdeling vraagt helpersDe afdeling vraagt helpers bij de jaarprojecten. Als u affiniteit heeft met een van projecten of (praktische) kennis heeft van een project, dan bent u van harte welkom. we stellen het zeer op prijs als u ons in woord en daad te ondersteunt. Graag uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris Kees Thijssen, mail: [email protected], telefoon 0164 244446.