Visie Fietsersbond fietsparkeren Grote Markt

Zowel voor de korte termijn als de langere termijn heeft de Fietsersbond  een voorkeur.

Lange termijn
De Fietsersbond geeft de voorkeur aan scenaro 3 (Toevoegen grote stalling dicht bij de Grote Markt).

Ze is van mening dat het gemeentebestuur op dit punt meer ambitie mag uitstralen. Vaak hebben we gehoord ‘Dit kan niet’ in plaats van ‘Dit kan nog niet’. Het lijkt erop dat de ambities er wel zijn, maar dat ze niet geuit worden om geen verwachtingen te scheppen. Een stad als Bergen op Zoom zou echter in het kader van ‘Bewust op Weg’ duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit en gezondheid moeten bevorderen. Daartoe moeten mensen gestimuleerd worden vaker gebruik te maken van de fiets. De gemeente kan dat doen door onder andere goede voorzieningen te realiseren.bewaakt Net zoals in bijna alle Noord-Brabantse gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is een gratis bewaakte fietsenstalling in hartje centrum met ruime openingstijden die ook vrijdag- en zaterdagnacht geopend is, een dienstverlening die daaraan bijdraagt. Niet alleen voor burgers van de gemeente Bergen op Zoom maar ook voor fietstoeristen die afkomen op de Groenste Stad van Europa en op de Erfgoedstad van Nederland is dit aantrekkelijk.
Bijvoorbeeld een pand als dat van Zeeman zou door haar ligging op de Grote Markt, naast theater de Maagd, vlakbij het Beursplein en bereikbaarheid een uitstekende optie zijn.

Korte termijn
De Fietsersbond realiseert zich dat op dit moment er in financieel opzicht nog geen prioriteit gegeven is of kan worden aan scenario 3. Voorlopig geeft ze aan een simpele, niet te dure oplossing, zoals scenario 2 (vergroten capaciteit losse rekken rond de Grote Markt) de voorkeur.