Klankbordsessie 3 Fietsparkeren Grote Markt

De scenario’s komen kortgezegd op het volgende neer:

  • Scenario 0: Situatie op en rond de Grote Markt niet wijzigen
  • Scenario 1: Fietsparkeren op de Grote Markt
  • Scenario 2: Vergroten capaciteit losse rekken rond de Grote Markt
  • Scenario 3: Toevoegen grote stalling dicht bij de Grote Markt
  • Scenario 4: Toevoegen/verbeteren grote stallingen op afstand van de Grote Markt

Na een interssante gedachtenwisseling binnen de klanbordgroep werd de voorkeur uitgesproken voor scenario 3 en voor scenario 2 als een minder kostbare oplossing.

In de bijlage zijn de uitnodiging, de scenario’s, en fietsentellingen opgenomen.