Snelfietsroute – budgetprobleem(?)

AfbeeldingOmslag

Wat is hier aan de hand? Wat zijn de mogelijke oorzaken en gevolgen? Hoe nu verder?

Op 5 april 2019 meldde BNDeStem: “Snelfietspad F58 dreigt fors duurder te worden, Bergen op Zoom en Roosendaal trappen op de rem“.

Media
Cees Lok, de betrokken Roosendaalse wethouder, meldde onlangs trots aan Roosendaal nieuws.nl dat de ondertekening van de overeenkomst Snelfietsroute op 13 maart 2019 zou plaatsvinden.
De ondertekening ging echter niet door. De ramingen die een externe organisatie namens de Provincie maakte, brachten in vergelijking met de ramingen van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal enorme overschrijdingen aan het licht. Besloten werd de ramingen opnieuw te laten doen om op basis daarvan tot definitieve besluitvorming te komen.
Helaas interpreteerde enige plaatselijke Roosendaalse krantjes het interview verkeerd en publiceerden na 13 maart dat de F58 gerealiseerd zou worden. Ook de Bergen op Zoomse en Roosendaalse Bode namen het bericht van realisatie over. Naar aanleiding van vragen in de Roosendaalse raad werd echter bekend dat er niet getekend was.
Lees het artikel in BNDeStem.

 

(Mogelijke) oorzaken

  • De Provincie stelt hoge, soms aanvullende eisen aan projecten waaraan ze subsidie verleent. Bij de ondertekening van een overeenkomst wordt dat vastgelegd.
  • De ramingen van de gemeenten en de namens de provincie uitgevoerde ramingen zijn niet tijdig gesynchroniseerd. Dat kan leiden tot fluctuaties met de eerder gemaakte gemeentelijke begrotingen.
  • In de ramingen van de gemeenten zijn mogelijk bepaalde opslagen niet meegenomen, terwijl de Provincie dat wel deed. Zo kan bijvoorbeeld het wel of niet verleggen van leidingen een enorm verschil geven.

 

Hoe nu verder?

Het proces is nog niet afgerond. Pas als de herberekeningen uitgevoerd zijn en de ramingen van de provincie en die van de gemeenten gesynchroniseerd zijn, wordt duidelijk of de snelfietsroute gerealiseerd kan worden.

 

Belangen voor fietsers en anderen in de gemeente Bergen op Zoom

  • Het allergrootste belang voor fietsers is de verbetering van de kwaliteit van het fietspad langs de Ruytershoveweg. Dat pad is in zeer slechte staat. De gemeente heeft  al een aantal jaren een budget ter verbetering in haar begroting opgenomen. Deze reservering werd als co-financiering ingezet in het project snelfietsroute.
  • De Fietsersbond publiceerde eerder de motieven voor een snelfietsroute. Op regionaal niveau is het hoofddoel de auto file- en parkeerdruk te verminderen of niet verder te laten toenemen. Daarnaast zijn aspecten van mobiliteit (woon-werkverkeer, woon-winkelverkeer, onderwijsverkeer, recreatieverkeer), duurzaamheid en gezondheid van belang.

 

Reputatieschade als de snelfietsroute niet gerealiseerd wordt

Het is niet uitgesloten dat gemeente Bergen op Zoom op een negatieve manier in het landelijke nieuws komt om de volgende redenen:.

  • De gemeente zorgt ervoor dat de buurgemeente een nog veel grotere subsidie misloopt.
  • De gemeente brengt de provincie in ernstige verlegenheid, die moeten immers een landelijke subsidie terug storten.
  • De gemeente krijgt een naam als fietsersonvriendelijke gemeente (helaas zijn er meer kwesties die dit onderstrepen). Het imago als een toeristisch bijzondere stad lijdt daar onder.

 

Categorieën