City Service Punt

Pand Koster
Een opsomming van de ontwikkelingen

Datum Item
21-09-2018 Brief n.a.v. de teleurstellende besluitvorming
30-08-2018 Betoog Fietsersbond Beeldvorming City Service Punt
29-08-2018 Notitie Fietsersbond City Service Punt
31-07-2018 Raadsvoorstel City Service Punt RVB18-0052
29-03-2018 Brief aan college en fractievoorzitters over voorgenomen besluit
20-09-2017 Fietsparkeren Binnenstad, onderzoek Fietsersbond
14-10-2016 Fietsparkeren Binnenstad, aangenaam op de fiets U16-012324
oktober 2014 Onderzoeksrapport financiering gemeentelijke fietsenstallingen CROW

Categorieën