Herinrichting Noordzijde Zoom, idee

De Fietsersbond heeft het idee aangedragen de fiets- en voetgangersbrug te verplaatsen naar de Van Overstratenlaan.

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst op 13 november konden ideeën geuit worden. De Fietsersbond maakte gebruik van deze mogelijkheid.
Naar bleek is de huidige brug aan zeer groot onderhoud toe. Een reden temeer om het idee nader te bezien.

Sterke verbetering fietsroute-infrastructuur

  • Het fietspad aan het Tuiderspad sluit aan op de Van Overstratenlaan. De verbinding met de binnenstad wordt sterk verbeterd.
  • Het fietspad aan het Tuinderspad sluit direct aan op het fietspad aan de Zuidzijde Zoom. De verbinding met ‘t Rijks wordt sterk verbeterd.
  • Het fietspad aan het Garnizoenspad dat de paden aan het Boerenverdriet gaat vervangen, ligt ter plekke van de enige fietsoversteekplaats (plan Halsterseweg) in lijn met het fietspad aan de Zuidzijde Zoom. De verbinding met het Havenkwartier en de Bergse Plaat wordt verbeterd.
  • Vanuit Halsteren oost ontstaat een veilige fietsverbinding met het centrum van Bergen op Zoom. Deze verbinding is veiliger omdat de Randweg Noord overgestoken wordt via de ongelijkvloerse kruising bij de Steenovenweg.
  • De fietsverbindingen naar de fietsparkeerplaatsen van ‘t Rijks en van het Roncalli worden logischer en beter. De noordelijke verbinding met de fietsparkeerplaats van het Mollerlyceum wordt zelfs iets korter.

Iedere keuze heeft ook nadelen. De fietsverbinding van het Mollerlyceum naar het sportveld bij het Roncalli zal iets minder rechtstreeks worden. Dat is echter maar een half jaar aan de orde voor een kleinere groep fietsers.

Aandachtspunt
Door het verplaatsen van de brug wordt qua oversteekveiligheid een snelheidsremmende barrière weggenomen. Het oversteken van de Noordzijde- en van de Zuidzijde Zoom verdient extra aandacht.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *