Aandachtspunten voorlopig ontwerp Halsterseweg

Aandachtspunten voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp Halsterseweg is heel positief ontvangen. Toch heeft de Fietsersbond enige aandachtspunten voorlopig ontwerp. De volgende onderwerpen gaat de Fietsersbond bespreken met het projectteam:

  1. Het ontwerp van de kruising Halsterseweg – Pomonalaan/Burgerhout (rotonde)
  2. De aansluiting van de Halsterseweg zuid – Halsterseweg noord en de oversteek van de Randweg Noord
  3. De duiding en inrichting van de 30-km zone op de Halsterseweg en het omliggend gebied

 

Gesprek met projectteam
Op 10 oktober 2017 vond er een gesprek plaats waaraan het projectteam Halsterseweg, het comité Halsterseweg pro-fietsstraat en de Fietsersbond Bergen op Zoom deelnamen.

ad1: Rotonde Pomonalaan
Wat de kruising Halsterseweg-Pomonalaan/Burgerhout betreft bracht de Fietsersbond in dat de fietser ‘koning’ is op geheel de Halsterseweg zuid, behalve op de kruising. De Fietsersbond en het comité denken dat de ruime opzet van de rotonde ongewenst gevaarlijk gedrag van fietsers uitlokt. De rechte lijn van het fietspad wordt mogelijk door fietsers over het autodeel op de rotonde voortgezet. Een door het comité ingebracht alternatief (gebaseerd op een situatie uit Tilburg) wordt nader beschouwd. Mogelijk dat een onafhankelijk vergelijkend onderzoek van de twee opties leidt tot de beste keuze.

ad2: Oversteek Randweg Noord
Dagelijks passeren er 3000 fietsers deze kruising. Op de Randweg Noord dendert in groene golven heel veel vracht- en autoverkeer met 70 km over de nu met verkeerslichten geregelde kruising. Het is niet ondenkbaar dat er een keer door ongewenst gedrag of onoplettendheid op deze kruising een ongeval plaatsvindt. Er kruisen hier immers grote verkeersstromen. De Fietsersbond bracht in dat een ongelijkvloerse kruising een ambitie voor de langere termijn zou moeten zijn. Het projectteam gaf aan dat daar hoge kosten mee gemoeid zijn en dat dat technisch ingewikkeld is. De Fietsersbond wilt graag een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de kruising Randweg Noord/Halsterseweg voor fietsers en voetgangers. Een advies van de onafhankelijke Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kan helpen hier een  zo optimaal mogelijke verkeersveiligheid te realiseren.

ad3: 30-km-zone
Dertig km-zones worden beschouwd als zelfregulerend. De inrichting van de straat zelf moet al voor een maximum snelheid van 30 km zorgen. In geheel Nederland en ook in Bergen op Zoom zijn heel veel straten niet zelfregulerend. Ook de Pomonalaan en Burgerhout zijn niet zelfregulerend. De fietsstraat Halsterseweg dient in ieder geval wel zelfregulerend te zijn. Zowel het comité als de Fietsersbond hebben gevraagd dit zo optimaal mogelijk te realiseren.

30-km-zones worden vaak sober ingericht. Dat wil zeggen dat enkel de in- en uitgangen worden aangegeven door zoneborden met ondersteunende maatregelen zoals een uitritconstructie, een terugliggende drempel, dubbele strepen en een 30-km-duiding op het wegdek. De zones zijn echter zo groot dat een automobilist die in de zone al door straten is gereden die niet zelfregulerend zijn, zich er niet meer van bewust is in een 30 km-zone te rijden. Herhalingen van de 30-km zijn dan gewenst. De Fietsersbond stelt voor 30-km duidingen in het wegdek aan te brengen in de zijstraten van de fietsstraat bij de toegang tot de fietsstraat.

De Fietsersbond is overigens van mening dat die duidingen ook aangebracht moeten worden  bij schoolomgevingen, winkelgebieden, gezondheidscentra, sportcentra, e.d.